Vele gegevens hierin vermeld waren bijeen gebracht in de Nederlandsche Leeuw dd. 4 April 1971, door Dhr. J. Mac Lean en J. Versluijs.

Omdat de doop- en trouwboeken van ’s Gravendeel verloren gingen, terwijl er geen trouwboek van Strijen van voor het jaar 1695 bestaat, was het samenstellen van deze genealogie moeilijk.

Hierbij komt nog dat het aantal gebruikte voornamen in enkele takken gering is. Er was een Dirk Dirckszn. Quartel, die van omstreeks 1615 tot na 1687 leefde, die een zoon met dezelfde naam had, geboren omstreeks 1640, overleden 1724. Het was een heel probleem beide personen te onderscheiden. De naam Arij Dirckszn. Quartel werd eveneens door twee in de zelfde tijd levende mensen gedragen, dit was ook het geval met twee figuren genaamd Cornelis Dirkszn. Quartel.

Het mocht echter lukken deze problemen op te lossen.

Voor de verdere uitwerking heb ik vele inlichtingen verzameld in het Rijks en Gemeente archieven, alsmede door persoonlijke bezoeken aan diverse families Quartel en de Quartel. De naam Quartel is de oorspronkelijke naam. De bijvoeging “de” is vermoedelijk ontstaan door vergissing van de predikanten in de doopboeken, voor het eerst in 1641.

De eerste Quartel is vermoedelijk in de 14e eeuw uit Frankrijk gekomen, (er wonen ook Quartels in Portugal) daar alle voornamen zuiver Nederlands zijn.

Het Familiewapen is afgebeeld in een raam in de Hervormde kerk te Westmaas. De achtergrond is goud waarop een molenrad getopt met een kwartel en aan weerszijden van de onderste spaak een rode Franse lelij. Het werd gevoerd door Dirk Corneliszn. De Quartel, gedoopt te Strijen 14-05-1711 zoon van Cornelis Dirkszn. De Quartel en Jannetje Neeff.

Directe nakomelingen zijn; Hendrik Johannes Walraven de Quartel en Willem Johannes Walraven de Quartel.

Overgenomen uit het voorwoord geschreven door Albert Quartel.

Comments are closed