De informatie op deze site is grotendeels ontleend aan openbare bronnen of is met toestemming van betrokkenen verstrekt, en is veelal ook buiten deze site publiekelijk beschikbaar. Toen speelde de privacy-wetgeving nog niet.

De wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp, 1 september 2001) beperkt de mogelijkheid tot registratie van gegevens over nog in leven zijnde personen wanneer zij daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Om deze redenen is informatie van personen geboren na 01-01-1910 niet beschikbaar, tenzij bovenvermelde UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING is verleend. Dat sluit niet uit dat nog in leven zijnde personen in dit bestand kunnen worden genoemd.

Indien zij bezwaar hebben tegen het hier presenteren van hun naam, dan zal deze z.s.m. na melding uit het bestand worden verwijderd.


Comments are closed